images/iacf1.jpg

Експерт Комерс Ще ви осигури - експресно разрешителни документи.

Заявление за работно време, Удостоверение от БАБХ, Лиценз за тютюневи продукти,Уведомление за разкриване на обект с обществено предназначени, Тротоарно право и др. Прочети още

Безплатна консултация на телефон

Използвайте нашите познания и полезни връзки, за да спестите време, нерви и средства в осигуряването на разрешителни документи.
бул. „Джавахарлал Неру“ 28 / гр. София 0882 000 123; e-mail: expertcommerce@abv.bg

Регистрация на фирма и счетоводни услуги


Ако сте решили да започнете бизнес, ние от Експерт Комерс ще Ви помогнем като Ви консултираме безплатно и Ви помогнем да стартирате успешно, предпазвайки Ви от грешки. Регистрацията на фирмата е първото нещо,което трябва да направи предприемача.
Прочети още

Регистрация в БАБХ и лиценз за тютюневи продукти


Търговски обекти,които съхраняват, продават или произвеждат храни, подлежат на задължителна регистрация в Българската агенция по безопасност на храните. Ние от Експерт Комерс можем да ви съдействаме и осигурим всички необходими документи изискуеми от БАБХ.
Прочети още

Регистрация на търговски обект в общината, измерване на шум, досие за пожарна безопасност и схeма за евакуация


Всеки търговски обект подлежи на вписване в регистъра на Столична община. За случая е необходимо да бъде подадено „Заявление за работно време”...
Прочети още

Тротоарно право и узаконяване на реклами


Когато пред търговския обект се разполагат подвижни съоръжения, (маси ,столове,хладилни витрини и други),е необходимо изготвянето и одобрението на план схеми (скици),като зависи площа пред обекта чия собственост е (частна,държавна или общинска).
Прочети още

Удостоверение А1

Предлагаме Ви пълно съдействие за цялата процедура по подготовка и подаване на необходимите документи в компетентните институции за получаване на Удостоверение А1 за заминаващите български граждани на работа в чужбина–страни членки на ЕС.
  • За работещи на трудов договор;
  • в строителния бранш;
  • международни шофьори;
  • специалисти в различни професионални направления;
  • За самоосигуряващи се лица;
  • За Управители на фирми назначени на ДУК;

Предоставяме възможност и Ви спестяваме ценно време, което ще изгубите в един не лек процес, лутайки се в неизвестното. Нашите услуги ще доведат до положителен за Вас резултат, получавайки удостоверение А1, с което спрямо Вас ще се прилага законодателството на държава в която ще работите, осигурявайки Ви социална сигурност и възможност да получавате обезщетения в натура (например медицински грижи, лечение в болница и други). Удостоверението А1 потвърждава, че нямате задължения да заплащате осигурителни вноски в друга държава и че на края на данъчната година, може да кандидатствате в държавата, в която сте командировани за възстановяване на удържаните Ви за положения труд данъци. През цялото време по извървяването на този не лек за Вас път до получаване на нужното Ви удостоверение А1, ние сме Вашите представители до постигането на положителния краен резултат.

Обслужване на клиенти 100%
Бизнес удовлетвореност 100%
Обща оценка 100%

Препоръки на клиенти

Какво разбират клиентите за нас

НАШИЯТ ДЕВИЗ:

1. БЪРЗО
2. КАЧЕСТВЕНО
3. ГАРАНТИРАН УСПЕХ

Използвайте нашият опит

Експерт Комерс предлагаме голям брой услуги за Вас и Вашата фирма
Обади се