Търговски обекти, които съхраняват, продават или произвеждат храни, подлежат на задължителна регистрация в Българската агенция по безопасност на храните. Ние от Експерт Комерс можем да Ви съдействаме и осигурим всички необходими документи, изискуеми от БАБХ, без да е необходимо да правите каквото и да е било. 

   Наш ангажимент е:

1.     Подаване на заявление.

2.     2.    Изготвяне на системи за самоконтрол (ДХП, ХАСЕП, Мониторинг, ТД и други).

3.     3.    Договор за ДДД обработка.

4.     4.     Подготовка на дневници и здравни книжки.

5.     5.    Ангажимент при извършване на проверката, след като сме установили изрядността на обекта, за което ще помогнем със съвет и консултация.

6.     6.     Получаване на готово удостоверение.

   На територията на София, консултираме безплатно на място на обекта (магазини, кафенета, ресторанти, плод и зеленчук, бърза закуска, складове, кемпери, животновъдни обекти и много други) на телефон 0882000123.

   Предлагаме и посредничество за сключване на договори, 
необходими според изискванията на БАБХ, с лицензирани фирми за извозване на странични животински продукти (СЖП).

Страничните животински продукти се получават главно при убиването на животни за консумация от човека, при производството на продукти от животински произход и при унищожаването на умрели животни.

Целта на този документ е адекватно и безопасно да се предотврати, намали или ограничи кръстосаното замърсяване и вредното действие на отпадъците върху храните, човешкото здраве и околната среда, тъй като независимо от произхода си, СЖП представляват потенциален риск.

   Ако Вашият обект предлага тютюневи продукти (магазини, павилиони, складове, заведения, наргиле барове и други търговски помещения), ние ще Ви помогнем да извадите лиценз и номер от БНБ, необходими за дейността Ви. Всичко можем да извършим вместо Вас, като ще Ви спестим време и лутане в необходимите документи и условия, на които ще трябва да отговаря Вашият обект.

   Необходими документи при подаване на искането за издаване на лиценза – „Разрешения за търговия с тютюневи изделия” са:

1.     Актуално състояние от ТР.

2.     Декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелността или ликвидация.

3.     Декларация за обстоятелствата по чл.90а, ал.2, т.4, буква „б” от закона.

4.     Декларация за обстоятелствата по чл.90а, ал.2, т.8 и 9 от закона.

5.     Фирмата не трябва да има данъчни задължения и задължителни осигурителни вноски.

6.     Свидетелство за съдимост на управителя (трябва да е неосъждано лицето) или ако не е български гражданин - декларация.

7.     Точен адрес и вид на обекта.

8.     Копия от сключени договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците.

9.     Документ за собственост или договор за наем на помещението.

10. Разрешение за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект.

11. Свидетелство за регистрация на фискалното устройство.

12. Удостоверение от БАБХ.

13. Уведомление за работно време.

За лицензираните номера на фирмата и на обекта или обектите е необходимо управителят на фирмата да ни упълномощи по образец, като не е необходимо да е нотариално заверен.

Всичко това може да свършим вместо Вас, до предоставяне на лиценза и лицензните номера без Ваше участие.

Консултирайте се безплатно на телефон: 0882000123

Препоръки на клиенти

Какво разбират клиентите за нас

НАШИЯТ ДЕВИЗ:

1. БЪРЗО
2. КАЧЕСТВЕНО
3. ГАРАНТИРАН УСПЕХ

Обади се