Всеки търговски обект подлежи на вписване в регистъра на Столична община. За случая е необходимо да бъде подадено „Заявление за работно време”, като наредбата се прилага по различен начин от Районните администрации, въпреки че е една за цяла София. Желателно е да се консултирате или прибегнете до услугите на специалист, защото при неправилно подадени документи, ако получите отказ след това е много трудно и в някои случаи скъпо да Ви бъде заверено заявлението.

За работно време след 22:00ч. до 06:00ч., ако обектът е разположен в сграда с жилищна собственост е необходимо съгласие от 50% +1 от собствениците като в това число са всички преки съседи. Другото условие за работа през този период е необходимо да се извърши измерване на шума, като той трябва да отговаря на допустимите нива. Това измерване можем да го извършим в максимално кратко време, така че да получите бързо разрешение за 24 часов режим на работа. С наша помощ вашият търговски обект ще получи разрешението за работа в максимално кратко време, което ще спести средства, плащани за наеми при чакане на документи.

Нашият екип също може да Ви изготви „Евакуационна схема при пожар” и „Инструкции за пожарна и трудова безопасност”, както и да осигури пожарогасители, които са необходими според площта на обекта, стоките и материалите в него.

По всички въпроси свързани с работата на търговския обект можем да Ви консултираме безплатно на тел:0882000123.

Ако решите ще Ви помогнем да осъществите вашата дейност в максимално кратки срокове.

   Търговски обекти, които съхраняват, продават или произвеждат храни, подлежат на задължителна регистрация в Българската агенция по безопасност на храните. Ние от Експерт Комерс можем да Ви съдействаме и осигурим всички необходими документи, изискуеми от БАБХ, без да е необходимо да правите каквото и да е било. 

   Наш ангажимент е:

1.     Подаване на заявление.

2.     2.    Изготвяне на системи за самоконтрол (ДХП, ХАСЕП, Мониторинг, ТД и други).

3.     3.    Договор за ДДД обработка.

4.     4.     Подготовка на дневници и здравни книжки.

5.     5.    Ангажимент при извършване на проверката, след като сме установили изрядността на обекта, за което ще помогнем със съвет и консултация.

6.     6.     Получаване на готово удостоверение.

   На територията на София, консултираме безплатно на място на обекта (магазини, кафенета, ресторанти, плод и зеленчук, бърза закуска, складове, кемпери, животновъдни обекти и много други) на телефон 0882000123.

   Предлагаме и посредничество за сключване на договори, 
необходими според изискванията на БАБХ, с лицензирани фирми за извозване на странични животински продукти (СЖП).

Страничните животински продукти се получават главно при убиването на животни за консумация от човека, при производството на продукти от животински произход и при унищожаването на умрели животни.

Целта на този документ е адекватно и безопасно да се предотврати, намали или ограничи кръстосаното замърсяване и вредното действие на отпадъците върху храните, човешкото здраве и околната среда, тъй като независимо от произхода си, СЖП представляват потенциален риск.

   Ако Вашият обект предлага тютюневи продукти (магазини, павилиони, складове, заведения, наргиле барове и други търговски помещения), ние ще Ви помогнем да извадите лиценз и номер от БНБ, необходими за дейността Ви. Всичко можем да извършим вместо Вас, като ще Ви спестим време и лутане в необходимите документи и условия, на които ще трябва да отговаря Вашият обект.

   Необходими документи при подаване на искането за издаване на лиценза – „Разрешения за търговия с тютюневи изделия” са:

1.     Актуално състояние от ТР.

2.     Декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелността или ликвидация.

3.     Декларация за обстоятелствата по чл.90а, ал.2, т.4, буква „б” от закона.

4.     Декларация за обстоятелствата по чл.90а, ал.2, т.8 и 9 от закона.

5.     Фирмата не трябва да има данъчни задължения и задължителни осигурителни вноски.

6.     Свидетелство за съдимост на управителя (трябва да е неосъждано лицето) или ако не е български гражданин - декларация.

7.     Точен адрес и вид на обекта.

8.     Копия от сключени договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците.

9.     Документ за собственост или договор за наем на помещението.

10. Разрешение за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект.

11. Свидетелство за регистрация на фискалното устройство.

12. Удостоверение от БАБХ.

13. Уведомление за работно време.

За лицензираните номера на фирмата и на обекта или обектите е необходимо управителят на фирмата да ни упълномощи по образец, като не е необходимо да е нотариално заверен.

Всичко това може да свършим вместо Вас, до предоставяне на лиценза и лицензните номера без Ваше участие.

Консултирайте се безплатно на телефон: 0882000123

Ако сте решили да започнете бизнес, ние от Експерт Комерс ще Ви консултираме безплатно и ще Ви помогнем да стартирате успешно, предпазвайки Ви от грешки.
Регистрацията на фирмата е първото нещо, което трябва да направи предприемача. За тази цел е необходимо да се избере име на фирмата, уставния капитал и кой ще е собственик и кой управител.
Регистрацията на ООД или ЕООД е най-предпочитаната форма за създаване на фирма. Имуществената отговорност на собственика е до размера на записания капитал, който може да бъде 2 лв.
Регистрацията на фирма при нас е 200 лв., което включва всички такси и нашия хонорар. След като Ви помогнем да регистрирате фирмата, можем да Ви водим и счетоводството, като цените са по договаряне, в зависимост от обема на работа и вида дейност ( брой фактури и наети служители, дали ще се регистрира по ДДС, дейността само в България ли ще е и много други фактори, които ще обсъдим при даването на ценова оферта). Най-важното, в наше лице, ще имате доверен партньор, който знае кое е най-добре за Вас.

       Ние предлагаме:

1.     Водене и обработка на счетоводни документи.

2.     Обработка на заплати и осигуровки.

3.     Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики и правилник за организацията на дейността и вътрешния трудов ред.

4.     Изготвяне на заявления, справки, декларации, опис и други.

5.     Изчисляване на обезщетения за временна неработоспособност и представяне на болнични листове в НОИ.

6.     Помощ при данъчни ревизии.

7.     Съставяне на ведомост за заплати.

8.     Подаване декларации обр. 1 и 6.

9.     Съдействие за избягване на двойното данъчно облагане.                                                                                            

На тел: 0882000123 ще Ви консултираме безплатно на въпроси, които Ви вълнуват относно регистрация на фирма и предлаганите от нас счетоводни услуги.

Препоръки на клиенти

Какво разбират клиентите за нас

НАШИЯТ ДЕВИЗ:

1. БЪРЗО
2. КАЧЕСТВЕНО
3. ГАРАНТИРАН УСПЕХ

Обади се