Удостоверението А1 се издава от съответната компетентна ТД на НАП. За физическите лица, включително едноличните търговци по постоянния им адрес, а за местните юридически лица - по седалището на фирмата, за големи данъкоплатци и осигурители – ТД на НАП ГДО, а за средните данъкоплатци и осигурители – ТД на НАП София, дирекция СДО.

След подаване на искането за издаване на Удостоверение А1 за приложимо законодателство се извършва проверка за наличие на основание, като същата приключва с издаване или с мотивирано решение за отказ. Срокът за приключване е 30 дневен от постъпване на искането, а когато е подадено в некомпетентна структура, (ТД/офис ) на НАП е 45 дни.

Най-често до необходимостта от Удостоверение А1 прибягват българи или чужденци работещи в българска фирма от строителния бранш, международни шофьори и други специалисти, с което избягват двойно данъчно осигуряване, което в държавите от ЕС е многократно с по-високи суми. Ние от Експерт Комерс ще Ви консултираме и подготвим документите, така че да няма пропуск или мотив за отказ. В процедурата по издаване на документа, ние ще Ви представляваме до получаването му.

Безплатно може да Ви консултираме на тел: 0882000123, а ако решите да използвате нашите услуги, ще изготвим индивидуална ценова оферта според Вашите нужди и ще Ви представляваме пред НАП.

Препоръки на клиенти

Какво разбират клиентите за нас

НАШИЯТ ДЕВИЗ:

1. БЪРЗО
2. КАЧЕСТВЕНО
3. ГАРАНТИРАН УСПЕХ

Обади се